Great Determination

Zuisei Goddard, Sensei

Zen Mountain Monastery, 7/28/2018

 

NextComing Into the Country