Tokudo: Monastic Ordination for Jeffrey Kyokai Onjin Plant

The Zen Mountain Monastery Podcast
The Zen Mountain Monastery Podcast
Tokudo: Monastic Ordination for Jeffrey Kyokai Onjin Plant
/

Geoffrey Shugen Arnold, Roshi

Zen Mountain Monastery, 6/10/2018

 

NextRujing