Untangling the Tangle

The Zen Mountain Monastery Podcast
The Zen Mountain Monastery Podcast
Untangling the Tangle
/

Geoffrey Shugen Arnold, Roshi

Zen Mountain Monastery, Sunday 07/11/2021

True Dharma Eye, Case 227 – Priest Xixian’s “I’m Am Watching”

 

NextAdventitous Defilements